Εισαγωγή Μελών
Login:
Password:
Register
Forgot your password?

Διοικητικό Συμβούλιο 2006

Eπίτιμος   Πρόεδρος :

 
Σωτήριος Ράπτης

Πρόεδρος :

Σπύρος Μιχόπουλος

Αντιπρόεδρος A' :
Χαρίκλεια Σπηλιάδη

Αντιπρόεδρος Β' :

Ελευθερία Ρώμα-Γιαννίκου

Γραμματέας :

Διονύσιος Σγούρας

Ταμίας :

Ανδρέας Καραμέρης
Μέλη :
Στυλιανός Καραταπάνης

Γρηγόριος Λεοντιάδης