Εισαγωγή Μελών
Login:
Password:
Register
Forgot your password?

Διοικητκό Συμβούλιο 2004

Eπίτιμος Πρόεδρος :
Σωτήριος Ράπτης
Πρόεδρος :
Βασίλειος Γκοβόσδης
Αντιπρόεδρος A' :
Σωτήριος Γεωργόπουλος
Αντιπρόεδρος Β' :
Σπύρος Μιχόπουλος
Γραμματέας:
Ελευθερία Ρώμα-Γιαννίκου
Ταμίας:
Χαρίκλεια Σπηλιάδη
Μέλη :
Ανδρέας Καραμέρης
Διονύσιος Σγούρας