Εισαγωγή Μελών
Login:
Password:
Register
Forgot your password?

Διοικητικό Συμβούλιο 2000


Eπίτιμος Πρόεδρος :
Σωτήριος Ράπτης
Πρόεδρος :
Ιωάννης Τριανταφυλλίδης
Αντιπρόεδρος A' :
Θεόδωρος Ροκκάς
Αντιπρόεδρος B' :
Ανδρέας Μεντής
Γραμματέας :
Βασίλειος Γκοβόσδης
Ταμίας :
Γεράσιμος Μάντζαρης
Μέλη :
Σπύρος Μιχόπουλος
Σωτήριος Γεωργόπουλος