Εισαγωγή Μελών
Login:
Password:
Register
Forgot your password?

Διοικητικό Συμβούλιο 1997

Eπίτιμος Πρόεδρος :
Σωτήριος Ράπτης
Πρόεδρος :
Σπύρος Λαδάς
Αντιπρόεδρος A' :
Νικόλαος Σκανδάλης
Αντιπρόεδρος B' :
Ιωάννης Τριανταφυλλίδης
Γραμματέας :
Ανδρέας Μεντής
Ταμίας :
Θεόδωρος Ροκκάς
Μέλη :
Βασίλειος Γκοβόσδης
Γεράσιμος Μάντζαρης