Εισαγωγή Μελών
Login:
Password:
Register
Forgot your password?

Φόρμα Υποβολής περιλήψεων εργασιών

Γενικές οδηγίες υποβολής των περιλήψεων εργασιών

 • Η υποβολή των περιλήψεων εργασιών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΜΕΠ μέχρι τις 28/2/2018.
 • Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του συγγραφέα υπεύθυνου για την αλληλογραφία και να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες υποβολής περίληψης.
 • Αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις μετά την παραλαβή της περίληψης δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Δεν θα γίνουν δεκτές περιλήψεις οι οποίες θα σταλούν με φαξ ή μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής εργασιών.

Οδηγίες για τη σύνταξη και δακτυλογράφηση των περιλήψεων

 • Χρησιμοποιείστε χαρακτήρες μεγέθους 11 (Arial) ή 12 (Times New Roman) pt για τη δακτυλογράφηση του κειμένου.
 • Το κείμενο θα πρέπει να είναι μέχρι 200 λέξεις και να δακτυλογραφηθεί σε μονό διάστημα.
 • Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με έντονα και ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
 • Στην επόμενη γραμμή ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων τα οποία πρέπει είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα, (να γραφεί το πρώτο γράμμα του ονόματος και στη συνέχεια το επώνυμο ολογράφως, π.χ. Γ. Παπαδόπουλος1, X. Παπαδοπούλου2).
 • Να υπογραμμισθεί το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
 • Στη συνέχεια στην επόμενη γραμμή να γραφτεί το κέντρο προέλευσης των συγγραφέων (π.χ. 1. Γαστρεντερολογικό Τμήμα ..., 2. Παθολογοανατομικό Τμήμα ...).
 • Να πρεμβληθεί διπλό διάστημα και να δακτυλογραφηθεί το κείμενο της περίληψης.
 • Η περίληψη να είναι δομημένη με: Εισαγωγή, Σκοπό, Υλικό & Μέθοδο, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.

Στοιχεία Συγγραφέα υπευθύνου για την αλληλογραφία (2018)

Γενικές οδηγίες υποβολής των περιλήψεων εργασιών

 • Η υποβολή των περιλήψεων εργασιών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΜΕΠ μέχρι τις 28/2/2018.
 • Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του συγγραφέα υπεύθυνου για την αλληλογραφία και να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες υποβολής περίληψης.
 • Αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις μετά την παραλαβή της περίληψης δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Δεν θα γίνουν δεκτές περιλήψεις οι οποίες θα σταλούν με φαξ ή μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής εργασιών.


 
Επώνυμο*
Ονομα*
Ειδικότητα*
Τίτλος*
Διεύθυνση Αλληλογραφίας*
Τ.Κ.*
Πόλη*
Τηλέφωνο*
Κινητό
ΦΑΞ
Ε-MAIL*
Αρχείο περίληψης εργασίας (**)*
 

* - Required fields

 

(**) Για  να χρησιμοποιήσετε υπόδειγμα αρχείου με την φόρμα υποβολής εργασιών κάντε κλίκ εδώ